www.belgium.be Logo of the federal government

Expertise Program Manager (CCB)

Rol

Als "Expertise program manager" is je opdracht een beleid uit te stippelen en te implementeren dat gericht is op het beheren en vergroten van de vaardigheden op het gebied van cybersecurity in België. Het doel is om de evolutie van de expertise op het gebied van cybersecurity in België te kunnen opvolgen en kwantificeren.

Concreet zal je de volgende taken moeten uitvoeren:

 • een coherente strategie ontwikkelen om de expertise op het gebied van cybersecurity in België te verbeteren, met voorstellen voor concrete acties voor elk van de doelgroepen van het CCB;
 • de KPI's ontwikkelen om de efficiëntie van de strategie en het actieplan te berekenen;
 • een echte samenwerking tot stand brengen met de academische sector en de vertegenwoordigers van universiteiten en hogescholen die cursussen op het gebied van informatieveiligheid, informaticaveiligheid, informatica en cybersecurity aanbieden, door de oprichting van een ISAC, teneinde acties vast te stellen om de opleidingsprogramma's voor studenten en de programma's voor permanente opleiding op het gebied van informatieveiligheid en cybersecurity te bevorderen;
 • in voorkomend geval een samenwerking opzetten met de verschillende beleidsniveaus die bevoegd zijn voor onderwijs om het onderwijs op het vlak van informatieveiligheid en cybersecurity vanaf jonge leeftijd aan te moedigen;
 • cyberoefeningen organiseren op Belgisch niveau met alle betrokken actoren en de oefeningen georganiseerd door Europese of internationale organisaties (ENISA, NAVO etc.) opvolgen;
 • de nodige profielen in kaart brengen om een adequaat cybersecurityniveau te waarborgen op het niveau van de publieke en private organisaties;
 • het type opleidingen bepalen die nodig zijn om de geïdentificeerde profielen te verwerven/op te leiden;
 • opleidingsprogramma's aanbieden die zijn aangepast aan onze verschillende doelgroepen: overheids-/privésector (met inbegrip van kmo's)/ burgers/kritieke infrastructuren/aanbieders van essentiële diensten/etc. De opleidingen zullen verschillende vormen aannemen:
  • klassieke opleidingen/hoorcolleges;
  • technische opleidingen/labs/ praktische opleidingen;
  • webinars;
  • e-learning;
  • alle andere aangepaste en doeltreffende initiatieven.
 • initiatieven als cyberchallenges of cybergames ontwikkelen om jongeren aan te moedigen om op speelse wijze belangstelling te tonen voor cybersecurity en een carrière op het gebied van cybersecurity te starten;
 • de Europese initiatieven ter verbetering van de expertise op cybergebied (bv. netwerken van de competentiecentra) bestuderen en opvolgen;
 • de beslissingen van de bestuursorganen voorbereiden;
 • in een nationale en internationale context werken (contact opnemen met de buurlanden);
 • enz.

Vereisten

Opleiding en ervaring:

 • Je beschikt over een diploma hoger onderwijs van het lange type (master)
 • of je beschikt over minstens 4 jaar beroepservaring in een gelijkaardige functie.

Vaardigheden:

 • je beschikt over een goede kennis van informatieveiligheid en cybersecurity en van de concepten en technologieën
 • je beschikt bij voorkeur over een certificaat CISSP, CISM of ISO 27.001 lead implementer, of over een ander certificaat met betrekking tot de functie
 • je hebt zeer goede schrijfvaardigheden
 • je hebt een goede kennis van de andere landstaal
 • je hebt een zeer analytische geest
 • je beschikt over zeer goede communicatieve vaardigheden en bent klant- en servicegericht
 • je hebt onderhandelingsvaardigheden
 • je hebt kennis van projectbeheer
 • je bent op de hoogte van de federale-overheidscontext
 • je hebt kennis van de overheidsopdrachtprocedures
 • je spreekt en begrijpt Engels

De selectie voor deze vacature wordt georganiseerd via Egov Select. Egov Select werft ICT-medewerkers aan voor de overheid en stelt ze ter beschikking van de aangesloten federale overheidsdiensten of –instellingen. Meer info vind je hier.